oddělení biologické antropologie | OBA

katedra antropologie | KSA
Fakulta filozofická | FF
Západočeská univerzita v Plzni | ZČU

   

   Zaměření, historie OBA.

   Diplomové, bakalářské práce. 

   Lidé, životopisy.

   Sylaby kurzů pracovníků oddělení.

   Granty, výzkumy

   Laboratoř biologické antropologie.

   Vybrané publikace v pdf.

   Přednášky hostů oddělení.

   Zdroje na internetu.

   Výzkum  / Field excavation.

   Adresa, telefon, www.

   Mgr. studijní obor APM.
     
 
     

 

Mgr. obor Antropologie populací minulosti

 
 
 

OBA, KSA, Sedláčkova 15, 306 14 Plzeň
optimalizace stránek
napište poznámky