oddělení biologické antropologie | OBA

katedra antropologie | KSA
Fakulta filozofická | FF
Západočeská univerzita v Plzni | ZČU

   

   Zaměření, historie OBA.

   Diplomové, bakalářské práce. 

   Lidé, životopisy.

   Sylaby kurzů pracovníků oddělení.

   Granty, výzkumy

   Laboratoř biologické antropologie.

   Vybrané publikace v pdf.

   Přednášky hostů oddělení.

   Zdroje na internetu.

   Výzkum  / Field excavation.

   Adresa, telefon, www.

   Mgr. studijní obor APM.
     
     
 
     
 

2. kolo přijímacích zkoušek (září 2018)

 

Mgr. obor Antropologie populací minulosti

 
Flash intro 
 

OBA, KSA, Sedláčkova 15, 306 14 Plzeň
optimalizace stránek
napište poznámky