/ Přijímací řízení na rok 2018/2019 - 2. kolo
 
 
/ uzávěrka podání přihlášek
31. 08. 2018 
 
/ způsob podání přihlášek
Přihlášku podává uchazeč elektronicky
 
/ termín přijímacích zkoušek
Pondělí 10. 09. 2018 / 13.00 / Sedláčkova 15, Plzeň, místnost SP210
Pozvánka
 
/ Podrobnější informace
Oficiální informace fakulty
/ odkazy
Internetové stránky Mgr. oboru Antropologie populací minulosti (APM)
Internetové stránky Oddělení biologické antropologie
Terénní výzkum Všeruby