/ AAV1 - Zpracování dat antropologických výzkumů 1
 
Vyučující Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu | Orion přístup
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem přesměruje seznámit připravit studenta ke správnému hodnocení jeho vlastních dat získaných při řešení diplomové práce.