/ ANS1 - Antropologický seminář 1
 
Vyučující RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu | Orion přístup
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem semináře je seznámit studenty s aktuálními informacemi z oblasti bioarcheologie, archeologie, prehistorické antropologie, demografie, metod zpracování antropologických dat a dalších vědních disciplín týkajících se rekonstrukce života a podoby minulých populací člověka. Semináře se budou skládat ze speciálních přednášek pozvaných českých a zahraničních odborníků, včetně badatelů z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Část seminářů bude vedena v anglickém jazyce.