/ DPAN - Diplomová práce
 
Vyučující RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
STAG Informace ke kurzu
 
/ Anotace
Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.