/ EVOL - Evoluce člověka
 
Vyučující Mgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu | Orion přístup
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem přednášky "Evoluční antropologie" (EVOL) je přehled historických a současných názorů na evoluci člověka a místo H. sapiens sapiens v rámci evoluce primátů. Předmět je zaměřen na prezentaci klíčových teorií původu člověka, vztahu člověka k ostatním primátům. Dále je v přednášce věnována pozornost ekologickým, behaviorálním, kulturním a sociální faktorům v lidské evoluci. Cílem seminářů "Evoluce člověka" (EVOL) je seznámit se s tématy evoluce člověka řešenými ve významných mezinárodních časopisech. Každý seminář má určené téma, na které se studenti připraví předem (témata a postup přípravy viz níže). Semináře z předmětu "Evoluce člověka" sestávají ze samostatných prezentací studentů. Seminář je určen pro diskusi o zvoleném tématu, kterou bude moderovat vybraný student. Role přednášejícího není proto diskusi řídit, ale v případě nutnosti usměrňovat a doplňovat otázky, které studenti nemohou zodpovědět samostatně. Struktura diskuse odpovídá bodům domácí přípravy.