/ FOR - Forenzní antropologie
 
Vyučující Mgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Tento kurz je úvodem do forenzní antropologie, subdisciplíny biologické antropologie, která se zabývá identifikací lidských ostatků v medicínsko-právním kontextu. Forenzní antropologové asistují soudním lékařům, policii a právnímu aparátu s nalezením, identifikací a interpretací rozložených či fragmentárních lidských ostatků. Cílem kurzu je podat stručný přehled historického vývoje disciplíny a technik, které forenzní antropologové používají pro odhad věku, pohlaví a fyzických charakteristik jedince z jeho kosterních pozůstatků. Student se v kurzu také seznámí se základy metod pozitivní identifikace, odhadu doby úmrtí a stanovení příčin a způsobu smrti. Případové studie budou prezentovány pro ilustraci použití terénních a laboratorních technik.