/ LPAN - Laboratorní praxe
 
Vyučující Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu | Orion přístup
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Záměrem kurzu je teoreticky a především prakticky studenty seznámit se zásadami laboratorního zpracování kosterních pozůstatků a naučit je volit vhodné postupy v závislosti na stavu zachovalosti koster. Během odborné praxe v laboratoři studenti získají praktické dovednosti a zkušenosti s očištěním, umytím, vysušením, rekonstrukcí, konzervací, katalogizací a úschovou kosterních pozůstatků. V kurzu bude student pracovat s konkrétním antropologickým materiálem vyzvednutým během archeologických a antropologických výzkumů.