/ MKB2 - Metody kosterní biologie 2
 
Vyučující Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Předmět seznamuje studenty s teoretickými základy a praktickými aplikacemi přírodovědeckých technik využívaných při studiu biologie lidské kostry. Hlavní důraz bude kladen na bioarcheologické využití chemických metod (analýza stabilních izotopů) při studiu výživy člověka v minulosti a při monitorování individuálních migrací (rezidenční mobilita). Kurz seznámí studenty s významem různých biologických disciplín k poznání životních podmínek člověka a jeho sociální i geografické diverzifikace.