/ MSKA - Metody sociální a kulturní antropologie
 
Vyučující Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami používanými v sociální a kulturní antropologii. Kurz začne na úrovni epistemologie s debatou o produkci antropologického vědění. Dále se budeme věnovat otázce výzkumného designu a jeho vztahu k výzkumným otázkám. Metodická část bude strukturována na sběr, analýzu a interpretaci dat. Pozornost bude věnována formálním i neformální metodám.