/ MTAN - Metody terénní antropologie
 
Vyučující Doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu | Orion přístup
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem kurzu je seznámit studenty s metodickými postupy terénní antropologie během konkrétního archeologického výzkumu. Praktická výuka je zaměřena na způsob odkrytí a vyzvednutí kosterních pozůstatků, zakreslení nálezů, prostorového zaměření, digitálního hodnocení a snímání dat, stratigrafického hodnocení relací kosterních nálezů a artefaktů. Studenti se během praxe seznámí také s interpretací prostorových transformací kostry vzhledem k rekonstrukci pohřebních zvyklostí. Terénní praxe je logickým vyústěním teoreticky zaměřených přednášek, např. Pohybového aparátu 1, 2, Metod kosterní biologie 1, Bioarcheologie nebo Tafonomie. Kurz probíhá formou terénní praxe během výzkumu kosterního pohřebiště. Tento výzkum zajišťují badatelé jak z antropologie, tak i archeologie.