/ PDEM - Paleodemografie
 
Vyučující Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu | Orion přístup
 
/ Anotace
Cílem kurzu je seznámit studenty s jevy a procesy, které souvisí s reprodukcí minulých populací. Pozornost bude věnována jak biologické stránce reprodukce, tak stránce sociální, která určuje míru a formu naplnění biologických možností. Student se seznámí se způsoby, kterými lze z antropologických údajů o kostře člověka (věk, pohlaví atd.) odhadnout demografické parametry minulých populací (plodnost, úmrtnost atd.). Diskutovány budou možnosti a omezení metod kosterní antropologie a tafonomie.