/ POH2 - Pohybový aparát 2
 
Vyučující RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu | Orion přístup
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Kurz navazuje na Pohybový aparát 1 (anatomie kostry) popisem kloubů a vazivového aparátu a následně svalového systému (stavba a činnost kosterního svalstva, řízení motoriky, anatomický popis svalových skupin a jednotlivých svalů včetně úponů a funkce). V další části je věnována pozornost základům kineziologie se zaměřením na udržování vzpřímené polohy těla, bipední chůzi a pohyblivost horní končetiny. Student získá představu o vztahu pasivní a aktivní složky pohybového aparátu, což mu umožní lépe interpretovat údaje získané z kosterního materiálu.