/ SZZAN - Státní závěrečná zkouška
 
Vyučující   
STAG Informace ke kurzu
 
/ Anotace
Státní závěrečné zkoušky tvoří: 1) Obhajoba magisterské diplomové práce. Témata magisterských prací jsou vyhlášena garantem oborového pracoviště na základě návrhů učitelů studijního programu. Témata jsou zveřejněna na začátku letního semestru 1. ročníku. Student připravuje magisterskou práci pod vedením učitele (školitel), který téma zadal. 2) Povinná ústní zkouška: Antropologie tvrdých tkání a bioarcheologie (ATNSZ). 3) Povinná ústní zkouška: Archeologie (ARNSZ). 4) Volitelná ústní zkouška - antropologický blok (výběr jedné zkoušky): Paleoantropologie, Aplikovaná antropologie kostry (AANSZ). 5) Volitelná ústní zkouška - archeologický blok a sociokulturní antropologie (výběr jedné zkoušky): Archeologie pravěku, Archeologie středověku a novověku, Sociální a kulturní antropologie (ASNSZ).