Vyšlo

Ediční řada

BIOLOGICKÁ ANTROPOLOGIE

Pokyny pro autory

Editorská rada

Kontakt
 
 

Ediční řada biologická antropologie je určená k publikaci odborných a výukových textů z oblastí biologických věd o minulých a současných populacích člověka. Ediční řada Biologická antropologie je rozdělena do tří sekcí:

  • Sekce biologická antropologie: skripta je určená k publikaci výukových textů bakalářských a magisterských kurzů biologické antropologie a příbuzných oborů.

  • V sekci biologická antropologie: studie jsou shrnuty rozsáhlejší anglické nebo české odborné texty původních výzkumů nebo významné souhrny a teoretické rozbory z biologické antropologie, bioarcheologie, biologických základů chování člověka či příbuzných oborů.

  • Sekce biologická antropologie: sborník slouží k publikaci vybraných příspěvků z konferencí a pracovních setkání týkajících se biologické antropologie nebo příbuzných oborů.