Ediční řada BIOLOGICKÁ ANTROPOLOGIE


oddělení biologické antropologie, KSA, FHS, ZČU v Plzni

 
 

DOSUD VYŠLO


 
 
 

biologická antropologie: sborník                  

Evoluce člověka a antropologie recentních populací

Sborník panelu 21. Světového kongresu Československé společnosti pro vědy
a umění, Plzeň, 24.–30. června 2002
ISBN 80-86473-34-1

 

přebal

obsah

předmluva a úvod

abstrakty