oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
Laboratoř biologické antropologie | LBA
/ Projekt Metody výzkumu kosterních pohřebišť (2002 - 2017)
 
Všeruby 
Internetové stránky terénního výzkumu
etážového středověkého a novověkého hřbitova u kostela Sv. Ducha.

Registrace pracovníků na sezónu 2017

 
 
 
/ Seminář Rekonstrukce podoby podle lebky (2006)
 
Seminář se konal pro studenty Mgr. oboru Antropologie populací minulosti v rámci výuky Forenzní antropologie v letním semestru 2006. Seminář vedla Mgr. Pavla Malá z katedry antropologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze.  

Fotodokumentace Semináře (PDF)

 
 
/ Výzkum kosterních pozůstatků z Rebešovic a Ostopovic (2006)
 
V lednu 2006 jsme uskutečnili bioarcheologický výzkum kosterních pozůstatků z doby bronzové z lokalit Rebešovice a Ostopovice. V badatelském týmu spolupracovali Vladimír Sládek, Dan Sosna, Patrik Galeta a studenti Mgr. programu Antropologie populací minulosti Erika Průchová a Jakub Rídl.

Fotodokumentace výzkumu (PDF)