oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
Internetové odkazy
/ Časopisy
American Journal of Physical Anthropology | AJPA
Current Anthropology | CA
  Journal of Human Evolution | JHE
Journal of Archaeological Science | JAS
PNAS
Nature
Science
 
/ Elektronické informační zdroje
Web of Science
JSTOR
Human Relations Area Files | HRAF
  Knihovna ZČU
 
/ Ústavy Akademie věd a muzea
Das Naturhistorische Museum, Wien - Archäologische Biologie und Anthropologie
Moravské zemské muzeum

Národní muzeum

Západočeské muzeum

 
/ Grantové agentury
  Grantová agentura ČR | GAČR
Ministerstvo školství | MŠMT
The Wenner Gren Foundation 
 
/ Antropologické společnosti
American Anthropological Association (AAA)
American Association of Physical Anthropologists (AAPA) 
Society for American Archaeology

European Anthropological Association (EAA)