oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
Personalia vstup pro vyučující
/ Vedoucí
Mgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
 
/ Interní pracovníci
RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D.
Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
Mgr. Anna Pankowská, Ph.D.
Doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.
 
 
/ Externí pracovníci
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.