Granty řešené pracovníky OBA


oddělení biologické antropologie, KSA, FF, ZČU v Plzni

 
 
 
Název

Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny

Řešitel

RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., RNDr. Petra Stránská, doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D., RNDr. Jana Velemínská, Ph.D., PhDr. Lubomír Poláček, CSc. a další spolupracovníci

Poskytovatel

Grantová agentura ČR (GP 206/07/0699)

Rok

2007-2009

 

 

Název

Rozdíly identifikace pohlavních charakteristik obličeje a mimických výrazů mezi muži a ženami

Řešitel

RNDr. Vladimír Blažek, CSc., Ing. Radek Trnka

Poskytovatel

Grantová agentura ČR (GP 406/06/0238)

Rok

2006-2008

 

 

Název

Monitoring sociálních a socioekonomických faktorů udržitelného rozvoje

Řešitel

Mgr. Patrik Galeta.

Poskytovatel

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí

Rok

2005

 

 

Název

Variabilita svrchně paleolitické populace z Předmostí u Přerova: tafonomie, paleoantropologie, paleoauxologie

Řešitel

RNDr. Jana Velemínská, Ph.D., Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Doc. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., RNDr. Alena Šefčáková, Ph.D.

Poskytovatel

Grantová agentura ČR (GP 206/04/1498)

Rok

2004-2006

 

 

Název

Interpretace vybraných sémantických gest cizinci

Řešitel

RNDr. Vladimír Blažek, CSc.,  Mgr. Barbora Drápalová, Mgr. Jana Buranyčová, Mgr. Filip Zapletal

Poskytovatel

Komise pro otázky integrace cizinců, Magistrát statutárního města Plzeň

Rok

2003

 

 

Název

Odborné zajištění záchranného výzkumu a kostela sv. Ducha ve Všerubech

Řešitel

Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., Mgr. Patrik Galeta

Poskytovatel

Plzeňský kraj (Krajský úřad)

Rok

2003

 

 

Název

Srovnání pohybové aktivity lidských populací pozdního eneolitu podle morfologie průřezu diafýz: biomechanické a morfometrické metody.

Řešitel

Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.

Poskytovatel

Grantová agentura ČR (GP206/01/D018)

Rok

2001 - 2004

 

 


Poslední aktualizace: 4. 9. 2005