Semináře “Metody terénní antropologie a bioarcheologie”


oddělení biologické antropologie, KSA, FHS, ZČU v Plzni

 
 
 

Jedním z cílů, které si oddělení biologické antropologie KSA na Fakultě humanitních studií ZČU v Plzni vytýčilo pro svoji pedagogickou a badatelskou činnost, je zprostředkovat nejnovější poznatky o metodách terénní antropologie a bioarcheologie. Vedle výuky zaměřené na biologickou antropologii pro archeology, jsou tu také témata, které hloubkou svého záběru překračují rozsah semestrálních přednášek. Rozhodli jsme se proto, že pro klíčové problémy metod terénní antropologie a bioarcheologie budeme organizovat tématicky zaměřené intenzivní semináře, na které budeme zvát významné domácí a zahraniční specialisty. 

Seminář je určen pro studenty bakalářského i magisterského studia se zájmem o humánní osteologii, bioarcheologii a metody výzkumu lidské kostry. Úroveň semináře vychází z detailních znalostí anatomie lidské kostry a základních znalostí metod výzkumu lidské kostry.

Kontakt a informace k Semináři: Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. (sladekv@yahoo.fr)

 

 
Aktuální Seminář                  
 

4.

9.–10. 6. 2005 Demografie minulých populací přihláška
 
 
Minulé Semináře                  

3.

25.–26. 5. 2004 Osteometrie: teorie a praxe měření lidské kostry přihláška
 

2.

5.–6. 6. 2003 Metody odhadu věku dožití podle lidské kostry přihláška
   

1.

24. 6. 2002 Metody odhadu pohlaví podle lidské kostry
   
   
   

Poslední aktualizace: 6. 4. 2004