VŠERUBY / publications
 
 

In English

Galeta P, Sládek V, Macháček J (2015) Three-dimensional documentation of human skeletal remains using 123DCatch software: a reliability of distance measurements. 84th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, St. Louis, Missouri. March 25-28, 2015.

Sládek V, Galeta P, and Sosna D (2012) Measuring human remains in the field: Grid technique, total station, or MicroScribe? Forensic Science International 221:16-22.

Sládek V, Galeta P, and Sosna D (2009) Measuring human remains in the field: grid technique, total station, or MicroScirbe? 79th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, Chicago, Illinois. March 31 to April 3, 2009.

Sládek V, Galeta P, Sosna D, Čechura M, Friedl L. 2006. Impact of pathology on taphonomy of human burials: covered space versus delineated empty space assessment. 71th Annual Meeting of the Society for American Archaeology, San Juan, Puerto Rico. April 26 to April 30, 2006.

 

In Czech

Píšová H (2011) Distribuce izolovaných kostí v kumulaci na středověkém hřbitově ve Všerubech. Diplomová práce. Fakulta filozofická, Západočeská univerzita, Plzeň.

Píšová H, Galeta P, and Sládek V (2010a) Distribuce izolovaných kostí v kumulaci na středověkém a novověkém hřbitově sv. Ducha ve Všerubech. Antropologie? Ano! Antropologie! 6. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu, Plzeň. 21.–22. 10. 2010.

Píšová H, Galeta P, and Sládek V (2010b) Distribuce izolovaných kostí v kumulaci na středověkém a novověkém hřbitově sv. Ducha ve Všerubech. Perspektivy studia minulých populací studentská vědecká konference, Plzeň. 30. 11. 2010.

Galeta P, Sládek V, Sosna D, and Čechura M (2008) Hodnocení distribuce izolovaných kostí na hřbitově u kostela sv.Ducha ve Všerubech: využití randomizačních metod. In J Macháček (ed.): Počítačová podpora v archeologii 2. Brno, Praha, Plzeň, Archeologický ústav AV ČR, Katedra archeologie, Západočeská univerzita: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, pp. 61-75.

Sládek V, Galeta P, Sosna D, and Čechura M (2008) Metody terénní antropologie kosterních nálezů: hřbitov u kostela sv. Ducha ve Všerubech. In J Macháček (ed.): Počítačová podpora v archeologii 2. Brno, Praha, Plzeň, Archeologický ústav AV ČR, Katedra archeologie, Západočeská univerzita: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, pp. 227-246.

Galeta P, Sosna D, Sládek V. 2006. Hodnocení distribuce izolovaných kostí na hřbitově u kostela sv.Ducha ve Všerubech: využití randomizačních metod. Počítačová podpora v archeologii, V. ročník, Brno. 7. 6.–9. 6. 2006.

Sládek V, Galeta P, Sosna D, Čechura M. 2006. Metody terénní antropologie kosterních nálezů: hřbitov u kostela sv. Ducha ve Všerubech. Počítačová podpora v archeologii, V. ročník, Brno. 7. 6.–9. 6. 2006.

Průchová E, Sládek V, Galeta P, Čechura M. 2005. Nálezy fragmentů kostí na pohřebišti u kostela sv. Ducha ve Všerubech. IV. antropologické symposium, Plzeň. 1. 7.–2. 7. 2005.

 
 
 

VŠERUBY /

2015 /