VŠERUBY / poděkování
 
 
Výzkumný tým Všeruby děkuje:
 
  • současnému a předchozím starostům města Všeruby Michalu Vaňkovi,  Jaroslavu Schejbalovi a Václavu Primasovi za všestrannou podporu výzkumu
     
  • vedoucímu katedry antropologie prof. RNDr. Ivu Budilovi, Ph.D. a vedoucímu oddělení biologické antropologie RNDr. Vladimíru Blažkovi, CSc. za podporu výzkumu
     
  • správcové a nájemníkům Domu s pečovatelskou službou ve Všerubech za poskytnutí ubytování a vlídné přijetí v jejich domě
     
  • studentům programů Antropologie populací minulosti, Sociální a kulturní antropologie a Archeologie Fakulty filozofické ZČU v Plzni a studentům Antropologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze za poctivý přístup a nasazení během výzkumu
 
 
 

VŠERUBY  /

17. 5. 2013 /