VŠERUBY / vedení výzkumu
 
 
oprávněná organizace /

Západočeské muzeum v Plzni / Martin Čechura

vedoucí projektu Metody výzkumu kosterních pohřebišť /

Vladimír Sládek  /  katedra antropologie a genetiky člověka UK v Praze
 

vedení výzkumu /

výzkumná sezóna 2005
výzkumná sezóna 2004
výzkumná sezóna 2003

 
 
 

VŠERUBY  /

17. 5. 2013 /