VŠERUBY / průběh výzkumu
 

 

 

 

 

Kostel sv. Ducha ve Všerubech. Pohled ze severozápadní strany.  

 

 

Příprava zastřešení výzkumné plochy.

 

 

Vymezení čtvercové sítě. 

 

 

Pohled na plochu během výzkumu.

 

 

Průběh výzkumu. Odkryv horních vrstev plochy. 

 

 

Průběh výzkumu. Odkryv horních vrstev plochy. 

 

 

Trojrozměrné zaměřování izolovaných kosterních nálezů. 

 

 

Zakreslování profilu sondy. 

 

 

Návštěva děkana FHS doc. Budila a vedoucího OBA dr. Blažka (srpen 2003).

 

 

Závěr výzkumu. Uzavření sondy. 

 

 

 

 

VŠERUBY /

1. 6. 2005 /