VŠERUBY2004 / výzkumný tým
 
 
oprávněná organizace /

Západočeské muzeum v Plzni / Martin Čechura

vedoucí projektu /

Vladimír Sládek  /  katedra antropologie ZČU v Plzni
 

vedení výzkumu /

Martin Čechura  /  Západočeské muzeum v Plzni
Patrik Galeta
  /  katedra antropologie ZČU v Plzni
Petr Krištuf  /  katedra archeologie ZČU v Plzni
Vladimír Sládek  /  katedra antropologie ZČU v Plzni
Daniel Sosna  /  katedra antropologie ZČU v Plzni

pracovníci /

Lukáš Friedl  /  katedra antropologie ZČU v Plzni
Erika Průchová  /  katedra archeologie ZČU v Plzni
Jakub Rídl  /  katedra antropologie ZČU v Plzni  

 
 
 

VŠERUBY /

17. 6. 2005 /