oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
Obhájené bakalářské práce
 
2016                      
 
 Název práceVliv hormonální antikoncepce na partnerský vztah
 DiplomantMaňasková, Barbora
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVýznam juvenilních rysů v současné společnosti
 DiplomantMichaela Hrádková
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceFaktory, které pozitivně nebo negativně ovlivňují naše hodnocení druhých
 DiplomantDana Šleichová
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVliv mimických vzorců na atraktivitu
 DiplomantJana Kubová
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVýznam bělma a očního kontaktu
 DiplomantLukáš Škop
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
  
2015                      
 
 Název práceNeuroplasticita, její vliv na proměnu chování a myšlení člověka
 DiplomantStanislav DVOřÁK
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceAktivní způsob života seniorů jako subkultura?
 DiplomantTereza Maříková
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceOtisky rukou v prehistorickém nástěnném umění a jejich využitelnost při odhadu pohlaví
 DiplomantKarolína Svěcená
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název práceOdhad věku dožití lidské kostry na základě facies symphysialis: zhodnocení vývoje metody
 DiplomantKateřina Pospíšilová
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
  
2014                      
 
 Název práceSoft mutilace v současné společnosti (téma bude upřesněno)
 DiplomantMarkéta Jarošová
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceGeneticky modifikované organismy a utváření názorů na ně
 DiplomantNikola Vodičková
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVliv barvy pleti na atraktivitu a důvěryhodnost
 DiplomantTereza Markupová
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceProstor a hierarchie v chování člověka
 DiplomantKristýna Litomerická
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceJak atraktivita osoby ovliv?uje první dojem
 DiplomantIlona Svobodová
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
  
2013                      
 
 Název práceMezipohlavní rozdíly při sezení (antropologické srovnání).
 DiplomantJiřina BABICKÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceMožnosti interpretace nálezu Floreského člověka
 DiplomantZbyšek SEIFERT
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název prácePřínos Francise Galtona vědám o člověku
 DiplomantIveta NEUŽILOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVliv atraktivity na přisuzování osobních vlastností a na status jedince
 DiplomantKateřina BABNIčOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceTrepanace lebky a její vnímání v antropologické perspektivě
 DiplomantTomáš Zeman
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název práceVztah lidské populace a souboru jejích kosterních pozustatků: vznik kosterních souborů
 DiplomantJakub Vinčálek
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
  
2012                      
 
 Název práceMimické projevy primátů a homologie s mimickými projevy člověka
 DiplomantDenisa BABORSKÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceAltruismus - pohled evoluční psychologie versus sociální a kulturní antropologie
 DiplomantMartina NOVÁKOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVliv barvy duhovky na atraktivitu a důvěryhodnost
 DiplomantOnřej PAVLOVIč
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVýznam rozpoznávání obličeje a jeho charakteristik v raném dětství
 DiplomantMiluše PAULUSOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVliv pořadí narození dítěte na péči o ně (transkulturální srovnání)
 DiplomantEva FÁRKOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceBolest a její role v iniciačních obřadech
 DiplomantMichaela BÁRTLOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceKojení a jeho vliv na délku poporodní amenorei
 DiplomantStraková, L.
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název práceSrovnání možností rekonstrukce traumatických zranění z tvrdých a měkkých tkání
 DiplomantRadka Firlová
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
  
2011                      
 
 Název práceAlzheimerova choroba (příklad sociálního vyloučení)
 DiplomantEva PUŠOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceSpánkové chování ve vztahu k subsistenci a ekologii
 DiplomantHana Š?ASTNÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVliv duševních poruch na postavení jedince ve společnosti
 DiplomantLenka BEDNÁROVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVztah zubního a kostního věku
 DiplomantPůtová, L.
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
  
2010                      
 
 Název práceUtváření vztahu mezi matkou a dítětem (v kulturním kontextu).
 DiplomantAlice DIVIŠOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVýznam emocí v evoluční perspektivě.
 DiplomantLukáš SEDLÁčEK
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceFunkce a význam stravy z biologické a kulturní perspektivy.
 DiplomantJana DUŠKOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceInfertilita a metody asistované reprodukce.
 DiplomantLucie VÁCLAVKOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceZpůsob porodu v tradičních společnostech.
 DiplomantKateřina SOUčKOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceJe kultura adaptivní? (Kulturní změny ve vztahu k ekologii a reprodukci.)
 DiplomantEva HLAVNIčKOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceUtváření vztahu k okolnímu prostředí v předhistorické době.
 DiplomantJana FRYčKOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název prácePoporodní péče o novorozeně v různých tradičních společnostech.
 DiplomantMartina HÁJKOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práce"Downův syndrom." (bude upřesněno)
 DiplomantKateřina PETÍřOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práce"Roztroušená mozkomíšní skleróza." (bude upřesněno)
 DiplomantMartina HOUDKOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
  
2009                      
 
 Název práceBiologický, sociální a kulturní význam hry.
 DiplomantMichaela MLÁDKOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVědomí a mozek - současný stav studia, metod, poznatků.
 DiplomantDana DRAHNÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVědomí sebe sama u primátů - doklady a interpretace.
 DiplomantStanislav DRAHNÝ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceDélka života jedince v průběhu evoluce člověka.
 DiplomantPavlína CHÁNOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceTělesná výška a růst v průběhu evoluce člověka.
 DiplomantPetr TůMA
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceJak neverbální komunikace organizuje interpersonální interakci?
 DiplomantDarina BLATSKÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název prácePiltdownský podvrh: zpětná vazba paleoantropologie.
 DiplomantGabriela SATINOVÁ
 ŠkolitelDoc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
  
  
2008                      
 
 Název práceHistorie studia mozku (do počátku 20. století).
 DiplomantPíšová, Hana
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceUtváření vědomí v rané ontogenezi.
 DiplomantNehasilová, Lenka
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
  
2007                      
 
 Název práceHistorický přehled teorií vzniku řeči.
 DiplomantSpěváčková, Petra
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název prácePorod v evolučním a kulturně-historickém kontextu.
 DiplomantHauerová, Zuzana
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceGrooming a taktilní chování primátů.
 DiplomantKuběnová, Barbora
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceSymbolika barev z pohledu etologie a kulturní antropologie.
 Diplomantříha, Ondřej
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceSociální učení a tradice u primátů.
 DiplomantMikešová, Vlasta
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceEvoluční aspekty spánku.
 DiplomantŠpirková, Simona
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceInterakce mezi matkou a dítětem jako základ socializace dítěte.
 DiplomantProcházková, Michaela
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
  
2006                      
 
 Název práceVýzkumy mimických projevů ve 20. století - přehled a metodické přístupy.
 DiplomantHora, Martin
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceSchopnost ovládnutí znakových systémů (zvl. znakové řeči) lidoopy.
 DiplomantNídl, Petr
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práce“Babičkovství“ a menopauza v evoluci člověka.
 DiplomantMarková, Kateřina
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceNeverbální komunikace v kontextu manažérské a odborné literatury.
 DiplomantZadražilová, Gabriela
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceZuby jako záznam lidského chování
 DiplomantPoláková, V.
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
  
2005                      
 
 Název práceLateralita mozku a lateralita těla.
 DiplomantKlečková Markéta
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVýznam mtDNA a Y-chromozomu pro studium variability a evoluce člověka.
 DiplomantPoncová, Anna
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceKomunikace u sluchově postižených lidí (srovnání s verbální komunikací).
 DiplomantZbranek,, Michal
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
  
2004                      
 
 Název práceObezita jako biologický, psychologický a společenský problém.
 DiplomantVotočková, V.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceEvoluce reprodukčního chování člověka.
 DiplomantPitrová, I.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceAntropologické a společenské problémy normality.
 DiplomantPavlisová, B.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceSrovnání významu jednotlivých druhů smyslového vnímání u člověka.
 DiplomantŠrám, O.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceFrenologie – principy, historie, kritické zhodnocení.
 DiplomantVindušková, Ž.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceEtika a dílo K. Lorenze.
 DiplomantMusilová, M.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceLidské mumie a jejich význam pro studium minulých populací.
 DiplomantSoukupová, J.
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název prácePrvní osídlení homininů v Evropě: Dmanisi.
 DiplomantFriedl, L.
 ŠkolitelDoc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
  
 Název práceVyužití extrakce aDNA v antropologických výzkumech.
 DiplomantRídl, J.
 ŠkolitelDoc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
  
  
2003                      
 
 Název prácePočátky studia mimických projevů v 19. století.
 DiplomantHošková, M.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název prácePřínosy a rizika znalosti lidského genomu.
 DiplomantSvobodová, E.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceHistorie antropologických koncepcí o lidských rasách.
 DiplomantKroupová, L.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
  
2002                      
 
 Název práceSigmun Freud – jeho význam pro antropologii.
 DiplomantBradová, M.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceNervová soustava z hlediska vývoje se zaměřením na reflexní činnost (přínos J. Procházky).
 DiplomantRoušalová, L.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.