oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
Obhájené diplomové práce
 
2017                      
 
 Název práceDruhové rozlišení spálených kostí pomocí aplikace rentgenové fluorescence (XRF)
 DiplomantNikola Vodičková
 ŠkolitelMgr. Anna Pankowská, Ph.D.
  
  
2016                      
 
 Název práceDiskrétní znaky lebky: phylogenetické nebo environmentální podmínění?
 DiplomantPetra Dočkalová
 ŠkolitelMgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
  
 Název práceSrovnání odhadu věku dožití dospělých jedinců podle obrusu zubů na základě původní Milesovy metody (Miles 1962) a její modifikace (Gilmore, Grote 2012)
 DiplomantTereza Vohradská
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název práceMezipopulační variabilita ve tvaru a velikosti otisků ruky: důsledky pro odhad pohlaví pravěkých umělců
 DiplomantMarkéta Jarošová
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název práceStředněpaleolitické kostěnné retušéry z jeskyně La Quina (Francie): Mikroskopická analýza technologických stigmat
 DiplomantHana Kašparová
 ŠkolitelMgr. Martina Lázničková-Galetová, Ph.D.
  
  
2015                      
 
 Název práceRozpoznání míry podobnosti v obličeji (v kontextu významu recipročního altruismu v evoluci člověka)
 DiplomantMiluše Paulusová
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVliv populačně odlišných znaků obličeje na přisouzení důvěryhodnosti a na ochotu spolupracovat (other race effect v evolučním kontextu)
 DiplomantKateřina Babničová
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceUtváření vztahu mezi matkou a dítětem (attachment behavior v evolučním kontextu)
 DiplomantLenka Janková
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceMeze a limity odhadu pohlaví podle foramen magnum a přilehlých anatomických struktur baze lební.
 DiplomantZbyšek Seifert
 ŠkolitelDoc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D.
  
 Název práceOptimalizace objemu vůči povrchu: reflexe ekogeografických pravidel postkraniální kostry (Bergmannova a Allenova pravidla) ve tvaru lebky
 DiplomantKristýna Čupová
 ŠkolitelMgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
  
 Název práceRozdíly ve stravě nedospělých jedinců v závislosti na socioekonomickém statusu: využití evidence obrusu zubů
 DiplomantLenka Půtová
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název práceOdhad výšky lebky z ostatních rozměrů lebky: využitelnost při odhadu výšky postavy anatomickou metodou
 DiplomantRoman Hošek
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název práceAnalýza žárových hrobů in situ z lokality Jevíčko-Předměstí datované do římského období
 DiplomantMartina Nováková
 ŠkolitelMgr. Anna Pankowská, Ph.D.
  
 Název práceTafonomie sídlištních pohřbů starší doby bronzové
 DiplomantMichaela Kalců
 ŠkolitelMgr. Anna Pankowská, Ph.D.
  
 Název práceExperimentální testování diagnostických stop opotřebení na kamenných hrotech šípů užívaných ke střelbě
 DiplomantVáclav Bureš
 ŠkolitelMgr. Daniel Sosna, Ph.D.
  
  
2014                      
 
 Název práceOdhad šířky pánve z morfologie stehenní kosti
 DiplomantBarbora Valešová
 ŠkolitelMgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
  
 Název práceVěk a robusticita kostry v pleistocénu.
 DiplomantStanislava Eisová
 ŠkolitelMgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
  
 Název práceVztah délky ruky a kostí ruky: využití v odhadu pohlaví z otisků ruky u paleolitických umělců
 DiplomantPatrik Mik
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název práceHodnocení stavu zachovalosti koster nedospělých jedinců z pozdně středověkého až novověkého hřbitova U Zvonu v Plzni se zaměřením na vnitřní faktory
 DiplomantVeronika Lungová
 ŠkolitelMgr. Anna Pankowská, Ph.D.
  
  
2013                      
 
 Název práceSimulace úspěšnosti metody odhadu pohlaví podle dělícího bodu
 DiplomantDominika Bláhová
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název prácePříčiny rozdílné zachovalosti koster ze hřbitova u kostela u Zvonu (Plze?)
 DiplomantIlona Kubátová
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název práceZměny v oblastech úponů jako ukazatel fyzické zátěže u středověké populace s přihlédnutím k odlišným životním podmínkám
 DiplomantJakub Anderle
 ŠkolitelRNDr. Petra Havelková, Ph.D.
  
 Název práceIdentifikace zubního kazu a srovnání výsledků hodnocení mezi osteologem a stomatologem na souboru z pozdně středověkého a novověkého hřbitova u zvonu
 DiplomantJiří Šneberger
 ŠkolitelMgr. Anna Pankowská, Ph.D.
  
  
2012                      
 
 Název práceVliv symetrie obliceje na atraktivitu v závislosti na pohlaví
 DiplomantDarina BLATSKÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název prácePohlavní dimorfismus obličeje ve vztahu k percepci pohlaví
 DiplomantLucie AVRAMOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název prácePohlavní rozdíly profilu obličeje a jejich vliv na rozpoznávání pohlaví a na atraktivitu
 DiplomantJana FRYčKOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceRozdíl v percepci dětského obličeje mezi bezdětnými ženami a matkami
 DiplomantKateřina SOUčKOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceEncefalizace a velikost mozku u neandrtálců - Odhad variability velikostních rozměrů hlavy novorozence u neadertálského člověka metodou DeSilva a Lesnik (2008)
 DiplomantPetr TůMA
 ŠkolitelDoc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D.
  
 Název práceUživatelské srovnání různých klasifikačních nástrojů multivariační statistické analýzy aplikovaných ve forenzní antropologii k odhadu pohlaví podle kostry
 DiplomantPavlína CHÁNOVÁ
 ŠkolitelDoc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D.
  
 Název práceValidita a reliabilita odhadu pohlaví podle digitálních radiogramů proximální epifýzy femuru – test postupu navržený Kranioti et al. (2009)
 DiplomantRadka KAISEROVÁ
 ŠkolitelDoc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D.
  
 Název práceKlimatická adaptace středověkých populací čech: morfologie nosu
 DiplomantJana Dušková
 ŠkolitelMgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
  
 Název práceOptimalizace metody grafického záznamu stavu zachovalosti kostry
 DiplomantZuzana DVOřÁKOVÁ
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
  
2011                      
 
 Název práceUtváření genderových rolí u dětí ve věku od 3 do 5 let
 DiplomantBarbora Bukovská
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVliv velikosti kosterního souboru na hodnoty demografických ukazatelů úmrtnosti a plodnosti
 DiplomantBlanka JARKOVSKÁ
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název práceDistribuce izolovaných kostí v kumulaci na středověkém hřbitově ve Všerubech
 DiplomantHana PÍŠOVÁ
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název práceStopy násilí v období zvoncovitých pohárů (konzultant: MUDr. J. Likovský, Ph.D.)
 DiplomantKristýna FARKAŠOVÁ
 ŠkolitelMgr. Daniel Sosna, Ph.D.
  
 Název práceVybrané diskrétní kraniální znaky a jejich význam při identifikaci postmaritální residence laténské populace čech
 DiplomantEliška MAXOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
  
  
2010                      
 
 Název práceRozpoznávání pohlaví při zkresleném a neúplném zobrazení obličeje
 DiplomantŽaneta SEDLÁKOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceRekonstrukce výšky postavy: dlouhé kosti versus výška těl obratlů. (Reconstruction of human stature: long bones or vertebrae?)
 DiplomantPetra SPěVÁčKOVÁ
 ŠkolitelDoc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
  
  
2009                      
 
 Název práceVýběr partnera ve vztahu k podobnosti a odlišnosti vlastním rodičům.
 DiplomantBc. Zuzana HURTOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVliv věku matek na prožívání mateřství (v kontextu teorie o rodičovských investicích).
 DiplomantBc. Vlasta MIKEŠOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceIdealizace obrazu partnera a sebe sama.
 DiplomantBc.Simona ŠPIRKOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceStranová preference horní končetiny při manipulaci u subhumánních primátů.
 DiplomantKuběnová, Barbora
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVliv femininty a maskulinity obličeje na rozpoznávání pohlaví.
 DiplomantBc. Tereza URBÁNKOVÁ
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název prácePohlavní dimorfismus lidské ruky: Vztah proporcí kostí ruky a pohlavně dimorfního poměru délek 2. a 4. prstu ruky (Manningova indexu)
 DiplomantTereza Řehořová
 ŠkolitelDoc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D.
  
 Název práceVztah výšky postavy a proporcí končetin
 DiplomantHora, Martin
 ŠkolitelDoc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
  
  
2008                      
 
 Název práceVliv podobnosti obličeje na afiliativní chování - studie na předškolních dětech.
 DiplomantNováková, Lenka
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceProstorová distribuce hrobů na pohřebišti kultury se š?ůrovou keramikou ve Vikleticích: analýza biologických vzdáleností
 DiplomantChrámecký, Michal
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
  
2007                      
 
 Název práceHodnocení spolehlivosti kresebné metody rekonstrukce profilu obličeje podle lebky.
 DiplomantLandová, Tereza
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVýznam afiliativního chování samic šimpanzů učenlivých (Pan troglodytes) pro hierarchické vztahy ve skupině.
 DiplomantTůma, Jan
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceVýskyt degenerativních změn na skeletu u ranně středověké venkovské populace
 DiplomantHrádková, A.
 ŠkolitelMUDr. Jakub Likovský, Ph.D.
  
 Název práceFrekvence traumatických změn skeletu u venkovské populace raného středověku
 DiplomantKudrnová, Š.
 ŠkolitelMUDr. Jakub Likovský, Ph.D.
  
 Název práceKostnice pod kostelem Narození P. Marie v Kotouni (Plze?-Jih)
 DiplomantHnojská, V.
 ŠkolitelDoc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
  
  
2006                      
 
 Název prácePorovnání metod odhadu velikosti mozkové kapacity podle vnějších rozměrů lebky.
 DiplomantHrubá, Jana
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceIdentifikace pohlaví podle dílčích charakteristik obličeje.
 DiplomantHošková, Martina
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceSeznamování – hledání životního partnera.
 DiplomantMatoušek, Tomáš
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceSrovnání metod hodnocení úmrtnosti z kosterních pozůstatků člověka.
 DiplomantKorbel, V.
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
  
2005                      
 
 Název práceVýběr partnera podle výšky, hmotnosti a tělesných proporcí.
 DiplomantBradová, Michaela
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
  
2004                      
 
 Název práceTělesná výška a hmotnost jako součást vlastního body image.
 DiplomantDolná, P.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceProjevy agresivity u dětí.
 DiplomantMalecová, K.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceBiologické, behaviorální a společenské aspekty kojení.
 DiplomantKřížová, P.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
  
2003                      
 
 Název práceVybrané prvky (vzorce) chování novorozeněte (podle záznamů matky).
 Diplomantčesalová, B.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceProstorové chování na veřejnosti (obsazování míst u stolu).
 DiplomantJanová, Pavlína
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceDoteky (taktilní chování) u párů na veřejnosti.
 DiplomantMacková, M.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název prácečichová komunikace člověka.
 DiplomantStrachota, M.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceInterpretace vybraných gest.
 DiplomantVozárová, S.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceProstorová orientace - srovnání mužů a žen z různého prostředí.
 DiplomantZadražilová, R.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceMetody rekonstrukce výšky postavy u zlomkovitých nálezů kostry.
 DiplomantErnestová, B.
 ŠkolitelDoc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
  
  
2002                      
 
 Název práceNěkteré neverbální projevy při prvním setkání v dyádě.
 DiplomantDrápalová, B.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceChování člověka v neznámém prostoru (vytváření osobního teritoria).
 DiplomantRundová, K.
 ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
  
 Název práceDrogy a mladá žena.
 Diplomant--
 Školitel
  
  
2001                      
 
 Název práceRůstové hodnoty u žáků plze?ských základních škol.
 DiplomantVorlíčková, I.
 Školitel
  
 Název práceProf. MUDr. A. Fingerland, DrSc., český patolog a bojovník proti tabakismu.
 DiplomantDoležel, M.
 Školitel
  
 Název práceJan František Löv z Ersfeldu, západočeský anatom.
 DiplomantHavlovicová, P.
 Školitel
  
 Název práceVývoj a variabilita ušního boltce.
 DiplomantKleisnerová, T.
 Školitel
  
 Název práceJ. E.Purkyně jako antropolog.
 DiplomantKoutská, L.
 Školitel
  
 Název práceInterpretace stáří jako přirozeného období lidského života.
 DiplomantUhrová, J.
 Školitel
  
 Název práceMimoškolní sexuální výchova středoškolské mládeže.
 DiplomantValenta, J.
 Školitel
  
 Název práceProf. Dr. Jiří Malý - významný český antropolog.
 DiplomantVa?atová, R.
 Školitel