oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
Řešené bakalářské práce
 
KSA                      
 
2017                      
 
 
Název práceZměny porodnosti během neolitické demografické tranzice: relativní metabolická zátěž kojení
StudentKrejčová, Vendula
ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
 
  
 
 
Název práceKosterní indikátory porodu a parity
StudentChytková, Kristýna
ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
 
  
 
2015                      
 
 
Název práceVýznam juvenilních rysů v současné společnosti
StudentMichaela Hrádková
ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
 
  
 
2014                      
 
 
Název práceVliv hormonální antikoncepce na partnerský vztah
StudentMaňasková, Barbora
ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
 
  
 
 
Název práceFaktory, které pozitivně nebo negativně ovliv?ují naše hodnocení druhých
StudentDana Šleichová
ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
 
  
 
 
Název práceVliv mimických vzorců na atraktivitu
StudentJana Kubová
ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
 
  
 
 
Název práceOtisky rukou v prehistorickém nástěnném umění a jejich využitelnost při odhadu pohlaví
StudentKarolína Svěcená
ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
 
  
 
 
Název práceOdhad věku dožití lidské kostry na základě facies symphysialis: zhodnocení vývoje metody
StudentKateřina Pospíšilová
ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
 
  
 
2013                      
 
 
Název práceVýznam bělma a očního kontaktu
StudentLukáš Škop
ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
 
  
 
 
Název práceVariabilita mineralizace a erupce zubů
StudentOndřej Taker
ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
 
  
 
2012                      
 
 
Název práceNeuroplasticita, její vliv na proměnu chování a myšlení člověka
StudentStanislav DVOřÁK
ŠkolitelRNDr. Vladimír Blažek, CSc.
 
  
 
2011                      
 
 
Název práceInfanticida jako mechanizmus regulace populačního růstu
StudentFurková, Vlasta
ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.