oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
Vypsaná témata diplomových prací
 
 Název práceRekonstrukce míry zátěže ve vztahu k předpokládanému statusu bojovníků u souboru z Teplé a Budče – průřezová geometrie dlouhých kostí
 ŠkolitelMgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
  
 Název práceOdhady počtu pohřbených jedinců u hromadných kosterních nálezů: test metodologie a využití na konkrétním souboru
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název práceHodnocení sakroiliakálního a ischiopubického segmentu pánevní kosti při odhadu pohlaví: srovnání metod Phenice (1969) a Bruzek (2002)
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název práce3D rekonstrukce terénních antropologických situací a možnosti měření z 3D modelu: srovnání software 123D Catch a PhotoScan
 ŠkolitelMgr. Patrik Galeta, Ph.D.
  
 Název práceRekonstrukce míry zátěže ve vztahu k předpokládanému statusu bojovníků u souboru z Teplé – analýza úponových změn na kostře
 ŠkolitelMgr. Anna Pankowská, Ph.D.
  
 Název práceOdhady počtu jedinců z garbologických dat: zhodnocení transformačních procesů formujících odpad
 ŠkolitelMgr. Daniel Sosna, Ph.D.