oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
AAV - Zpracování dat antropologických výzkumů
 
Vyučující Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu  |  Orion přístup
OdkazyDomácí práce
 
/ Anotace
Kurz AAV je úvodem do kvantitativních analýz v antropologii. V první části kurzu se naučíte, jak množství vstupních dat zjednodušit do formy souhrnných číselných údajů, grafů a tabulek. V druhé části kurzu pochopíte, jakým způsobem lze z vlastností řádově stovek respondentů výběrových šetření odhadnout vlastnosti řádově miliónů lidí z celé populace. Seznámíte se s principem intervalů spolehlivosti a testování hypotéz. Pro absolvování kurzu nevyžadujeme nadstandardní matematické znalosti, výuku vedeme intuitivní formou. Důraz klademe především na pochopení principu analýz. Problémy budeme vysvětlovat na příkladech blízkých studentům sociální a kulturní antropologie.