oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
ANT1 - Biologická antropologie pro archeology 1
 
Vyučující Mgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu  |  Orion přístup
 
/ Anotace
Předmět je určen pro navazující studijní program. Předmět Biologická antropologie pro archeology 1 je zaměřen na humánní osteologii a terénní antropologii. V první části kurzu se studenti seznámí s lidskou kostrou z hlediska anatomického a funkčního, osvojí si základní terminologii orientace kosterních útvarů, dále anatomii a fungování kosterních oblastí. Na anatomické a funkční znalosti kostry navazují základní informace o kostře v terénních situacích. Při výuce je kladen důraz na osvojení praktických dovedností, které bude archeolog využívat v terénní praxi. Součástí předmětu je i výklad tzv. tafonomických změn, ke kterým dochází posmrtně podle způsobu uložení a podle fyzikálních, chemických a biologických podmínek okolního prostředí.