oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
ANT2 - Biologická antropologie pro archeology 2
 
Vyučující Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu  |  Orion přístup
 
/ Anotace
Předmět je určen pro navazující studijní program. Cílem kurzu je rozšířit studentům archeologie základní znalosti anatomie lidské kostry o přehled metod, které umožňují lidské kostrové pozůstatky vyžít při rekonstrukci života v minulosti. V první části kurzu si studenti osvojí metody odhadu základních biologických parametrů z lidské kostry, kterými jsou pohlaví, věk a výška jedince. V druhé části kurzu se studenti zaměří na bioarcheologii, jako multidisciplinární vědu integrující řadu paleobiologických disciplín pro použití k rekonstrukci lidského života v minulosti. Studenti budou seznámeni se znaky kostry, které slouží pro rekonstrukci subsistenčního chování, výživy, mobility, příbuzenských vazeb a dalších aspektů života v minulosti.