oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
BIA1 - Biologická antropologie 1
 
Vyučující RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
Mgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu  |  Orion přístup
 
/ Anotace
Kurz Biologická antropologie 1 (BIA1) je věnován základům biologie člověka a stručnému přehledu funkční anatomie. Přednáška tvoří vstupní blok k biologickým předmětům studia oboru kulturní a sociální antropologie (BIA2 a BIA3). V úvodní části BIA1 je popsána buňka jako základní stavební jednotka lidského těla, její části a funkce, dále základní typy tkání a principy homeostatických mechanismů, zajišťujících integritu organismu a regulaci životních dějů. V další části jsou popsány v různé míře podrobnosti jednotlivé orgánové systémy a jejich činnost. Pozornost je také věnována zásadám odborného anatomického názvosloví.