oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
BIA2 - Biologická antropologie 2
 
Vyučující Mgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu  |  Orion přístup
 
/ Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým přehledem a současnými názory na evoluci člověka a místo H. sapiens sapiens v rámci evoluce primátů. V první části přednášek se studenti seznámí s multidisciplinárním zázemím paleoantropologie, druhá část se zaobírá systematikou, ekologií a evolucí primátů, třetí část je věnovaná evoluci homininů od australopitéků po anatomicky moderního člověka. Samostatně jsou shrnuty současné poznatky z výzkumů genomu prehistorických populací. Samostatně je také uvedeno téma evoluce člověka v závěru pleistocénu a holocénu, které navazuje na témata evoluce variability a adaptability člověka v rámci různých ekosystémů.