oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
DEMY - Základy demografie
 
Vyučující Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu  |  Orion přístup
 
/ Anotace
Cílem kurzu je seznámit studující se základními principy a metodami formální demografie. V kurzu studenti získají znalosti o pramenech demografických dat, konstrukci demografických ukazatelů a budou uvedeni do analýzy demografických procesů úmrtnosti, sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, plodnosti, potratovosti a populačního růstu. Problémové okruhy budou vysvětlovány na příkladech z českého a světového populačního vývoje.