oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
DLP - Demografie minulých lidských populací
 
Vyučující Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu  |  Orion přístup
 
/ Anotace
Cílem kurzu je seznámit studenty s jevy a procesy, které souvisí s reprodukcí minulých populací. Pozornost bude věnována jak biologické stránce reprodukce, tak stránce sociální, která určuje míru a formu naplnění biologických možností. Student se seznámí se způsoby, kterými lze z antropologických údajů o kostře člověka (věk, pohlaví atd.) odhadnout demografické parametry minulých populací (plodnost, úmrtnost atd.). Diskutovány budou možnosti a omezení metod kosterní antropologie a tafonomie.