oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
KAN - Kvantitativní sociologie 2
 
Vyučující Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu  |  Orion přístup
 
/ Anotace
Cílem kurzu je seznámit studenty s pokročilejšími kvantitativními metodami zpracování společenských dat. Kurz úzce navazuje na kurz "Kvantitativní sociologie 1" a dále rozvíjí analytické dovednosti studentů v oblasti metod, které se ve společenských disciplínách používají. Kurz ukazuje jak obecné zásady, tak konkrétní aplikace na reálných datech. Pozornost je věnována i „čtení“ výsledků z publikovaných publikací a schopnosti předat publiku své vlastní výsledky ve formě prezentace a psaného textu podle formálních kritérií používaných v impaktovaných publikacích.