oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
KLT - Komunikace a lidské tělo
 
Vyučující RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu  |  Orion přístup
 
/ Anotace
Cílem předmětu je podat studentům základní přehled neverbální komunikace člověka a jednotlivých komunikačních kanálů (pachové signály, oční kontakt, mimika, gesta, pozice aj.).