oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
KSE - Sociobiologie a etologie
 
Vyučující RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu  |  Orion přístup
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem předmětu je poskytnout studentům obecnější teoretický úvod zaměřený na historický přehled studia chování člověka jako adaptace - se složkou vrozenou (instinkty) a kulturně i individuálně získanou (učením), dále na jednotlivé oblasti chování (sexuální, rodičovské, sociální aj.).