oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
LVA - Lidská variabilita a adaptabilita
 
Vyučující Mgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu  |  Orion přístup
 
/ Anotace
Tento předmět je určen pro studenty navazujicího/magisterského studia. Předmět je vyučován v anglickém jazyce. Cílem předmětu je osvětlení biologických, sociálních a kulturních kořenů variability minulých a současných populací člověka.