oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
VKC - Vývoj kognice a chování
 
Vyučující RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
STAG Informace ke kurzu
 
/ Anotace
Cílem předmětu je popsat ontogenetický a fylogenetický vývoj vybraných kognitivních funkcí a chování člověka se zdůrazněním jejich biologických východisek a jejich utváření v sociokulturním prostředí.