oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
ZNP - Základy neurofyziologie a psychobiologie
 
Vyučující RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu  |  Orion přístup
 
/ Anotace
Cílem předmětu je přehled základů neurofyziologie a zvláště studia činnosti mozku pro poznání chování člověka a jeho vyšších psychických funkcí.