oddělení biologické antropologie| KSA |FF |ZČU v Plzni |

| Výuka | Studenti | APM | Semináře | Personalia | Laboratoř | Projekty | Publikace | Odkazy | Kontakty |
 
ZZD - Základy zpracování kvantitativních dat
 
Vyučující Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
STAG Informace ke kurzu
CourseWareOficiální prezentace kurzu  |  Orion přístup
OdkazyDomácí práce
Úkoly cvičení
Závěrečná práce
 
/ Anotace
Kurz učí studenty základům zpracování kvantitativních informací v sociálních vědách, tj. popisné statistice a statistickému usuzování. Přednášky jsou uvedeny motivačním problémem ze sociologické literatury, na jehož základě se odvozuje technická stránka analýzy. Nejsou vyžadovány obsáhlé matematické znalosti. Důraz není kladen na odvození rovnic, ale na pochopení principu analýzy. Ve cvičení se poznatky prakticky aplikují na počítači v prostředí MS Excel.